Super rammer

Tekst: Per Baun Christensen

Billeder: Klavs larsen

 

20-25 glade hundeførere og 15-20 FT Spaniels var mød op til en god træningsdag i fantastiske rammer hos Martin, som bor lige udenfor Odense.

Instruktører på dagen var Mikael Jensen og Benny Larsen, som mange måske også kender fra Deres fine træningsvideoer eller fra deltagelse i markprøver. I sandhed et par kompetente herrer

Godt igang

Vi startede naturligvis med rundstykker, snak og kaffe, men ret hurtigt blev de unge hunde - op til ca 18 måneder, kaldt frem og vi trænede apportering med stop og lidt distraktioner. Højt niveau blev vist af disse unge hunde. Det lover vist godt for fremtidige markprøvehunde.

Kaningården

Det var en fantastisk kaningård, der var på stedet. Med meget hårdt terræn, både hvad bevoksning og bund angår. Masser af kvasbunker, fældede træstammer, krat, brændennæller og varierende med bakker og huller. Aldrig har jeg trænet i bedre kaningård.

Super instruktører

Michael og Benny udgjorde, sammen med andre kompetente deltagere en fantastisk vidensbank om Spaniel træning. 

Ingen tvivl om at der er mange måder og mange meninger om hvordan detaljer kan og skal gøres, men alle instruktioner og gode råd, blev leveret forståeligt og med begrundelser og til frit brug. Det er super at man således ikke egentlig rettes, men at instruktionerne bliver mere som en sparring - og når man ser på deltager kredsen og det niveau de viste hunde var på er der heller ikke tvivl om at det ikke var nybegyndere, som skulle startes op, men erfarne markprøvefolk, trænere og spanielførere.

Rammerne var som sagt fantastiske. Der var åben mark med græs, der var lidt højskov med kvasbunker og så var der den omtalte kaningård. Super, super, super.

Der var også fine pakeringsarealer med god plads og i den hyggelige læfyldte baghave plads til 3 store borde, hvor vi kunne nyde morgenkaffen og medt på dagen grilpølser, salat, hvidløjsbrød og kartoffelsalat. Som afslutning en lille evaluering og kage og kaffe.

Så er livet ikke så ringe.